MathBot

MathBot

Studenti Matematike i računarstva, u okviru kolegija Ugrađeni sustavi, dizajnirali su i 3D isprintali differential drive robota kodnog imena MathBot, koncipiranog na RaspberyPi3. MathBot podržava go-to-goal, avoid obstacle i follow-wall ponašanje.

Categories: Robotika (Robotics), 3D Printing, Arduino, Obrazovanje (Education), Raspberry Pi