MathBot

Studenti Matematike i računarstva, u okviru kolegija Ugrađeni sustavi, dizajnirali su i 3D isprintali differential drive robota kodnog imena MathBot, koncipiranog na RaspberyPi3. MathBot podržava go-to-goal, avoid obstacle i follow-wall ponašanje.

MathBot Team

MathBot Team

MathBot Team se sastoji od studenata diplomskog studija Matematike i računarstva: Suzane, Dragane, Nikoline, Jurice, Davora, Dine, te njihovih nastavnika Domagoja, Matije i Slobodana.