Studenti Odjela za matematiku, smjera Matematika i računarstvo, su u okviru kolegija Ugrađeni sustavi izgradili svog vlastitog differential drive robota kodnog imena MathBot.

Sve osim elektronike je dizajnirano i isprintano na 3D printeru od strane samih studenata. MathBot trenutno ima implementirana tri ponašanja, go-to-goal, follow-wall, te avoid-obstacle, što ga u kombinaciji (hibridni sustav) čini autonomno upravljivim robotom. Napravljen je API u Pythonu prema robotu, a upravlja se korištenjem PID kontrolera.
MathBot koristi RaspberyPi3, Arduino Nano, IR distance senzore (analogni), IR wheel encoder te DC motore s reduktorom.

MathBot u akciji možete vidjeti u subotu u prizemlju Elektrotehničke škole!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: